Online cursus

Werken aan woordenschat met formatief handelen

Hoe kun je de woordenschat van leerlingen bij moderne vreemde talen met formatief handelen vergroten?
  • 20 lessen

  • 1 uur

    aan video's

    Welkom bij de online cursus van Josien Boetje

    Josien Boetje studeerde Arabische taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht en aan taalinstituten in Marokko en Libanon. Zij behaalde de eerstegraads lesbevoegdheid Arabisch aan de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast bevoegd docente Spaans en onderwijskundige. Tijdens haar studie specialiseerde Josien zich op het integreren van spelelementen en ICT in Taalonderwijs. Voor haar programma ontving ze de Onderwijstoptalentprijs. In 2021 publiceerde ze haar methode Arabisch Yalla Yalla. Momenteel promoveert Josien aan de Hogeschool Utrecht.

    Write your awesome label here.